Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện huyện Bù Đăng

1/ Tổng quan về huyện:

- Diện tích: 1.503 km².

- Số lượng xã, thị trấn: 1 thi trấn và 15 xã.

- Dân số: 131.296 người.

2/ Về Thư viện:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 7.000 bản, 20 đầu báo.

- Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa và Thông tin.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên

+ Trình độ, chuyên ngành: Cử nhân Quản lý văn hóa

+ ĐT: 0941566567.

4/ Tình hình hoạt động: 

- Ứng dụng công nghệ thông tin: 21 máy vi tính (Sở Khoa học và Công nghệ tài trợ).

- Tuyên truyền, phục vụ:

+ Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện.

- Lượt bạn đọc: 1.560 lượt.

- Lượt sách luân chuyển: 2.160 lượt.

5/ Bưu điện Văn hóa xã: 09 Bưu điện Văn hóa xã (Thọ Sơn, Phước Sơn, Đăng Hà, Đăk Nhau, Thống Nhất, Bom Bo, Đồng Nai, Nghĩa Trung). 02 xã tạm ngưng hoạt động (Thọ Sơn, Nghĩa Trung). 

6/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN: 02 Thư viện (Minh Hưng, Đức Liễu).